SalaSzkoleniowaWroclaw.pl

609 563 054 

Polityka Cookie i Ochrona Danych Osobowych

Polityka Cookie - Sala Szkoleniowa Wrocław

 1. Podczas korzystania z Serwisu, w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. pliki „cookies”, stosowane są także inne technologie, takie jak np. local storage. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach „cookies” znajdują się informacje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Użytkownik nie będzie zidentyfikowany poprzez zawartość plików cookies. Dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane lub przechowywane przy użyciu plików cookies.
 3. W plikach „cookies” zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika, czyli czas od zalogowania poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania. Należy mieć na uwadze, że w czasie gdy Użytkownik jest zalogowany, konto Użytkownika dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera w tym czasie, a wiec będą miały możliwość korzystania z serwisu jako zalogowany Użytkownik , a co za tym idzie będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz do jego korespondencji. Nie należy zatem pozostawiać komputera ze stanem zalogowany, tak aby osoby niepowołane, nie miały możliwości korzystania z serwisu bez wiedzy Użytkownika.
 4. Profilowanie - na podstawie danych o aktywności Użytkowników Serwisu tworzymy profile, dzięki temu możemy wyświetlić Tobie w innych serwisach internetowych materiały informacyjne które mogą Ciebie najbardziej zainteresować.
  W tym celu wykorzystujemy kod piksela Facebooka, który służy nam do zarządzania reklamami w serwisie Facebook i prowadzenia działań remarketingowych.
 5. Pliki „cookies” są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i danych Użytkownika. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

Polityka Prywatności - Sala Szkoleniowa Wrocław

 1. Uprzejmie informujemy, że firma CitoKREDYT Dorota Lewandowska, adres siedziby ul Sokolnicza 5 lokal 24, 53-676 Wrocław przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. O jakich danych mówimy?

  Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, czyli imię i nazwisko, adres mailowy i numer telefonu. Dane te są przesyłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej.

 3. Kto będzie administratorem Twoich danych?

  Administratorami Twoich danych będzie: CitoKREDYT Dorota Lewandowska, adres siedziby ul Sokolnicza 5 lokal 24, 53-676 Wrocław

 4. Dlaczego będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, aby móc udzielić Ci odpowiedzi na wysłany przez Ciebie za pośrednictwem naszej strony formularz kontaktowy.

 5. Komu możemy przekazać dane?

  Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podmiotom, które świadczą dla nas usługi wyświetlania materiałów informacyjnych w serwisach internetowych oraz wysyłki maili (adresy email). Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, potrzebujemy wydajnych i bezpiecznych serwerów, w tym serwerów pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem usług poczty elektronicznej - im również przekazujemy dane osobowe.

  Zgodnie z brzmieniem pkt 4 Polityki Cookie przesyłamy dane z plików cookie, wskazujących na Twoją aktywność na naszej stronie, do firmy Facebook, za pośrednictwem Pixela Remarketingowego Facebooka. Strona Szczęście Na Głowie nie ma dostępu do przekazywanych Facebookowi w ten sposób danych i nie przetwarza ich! Firmą odpowiedzialną za przetwarzanie tych danych jest firma Facebook

  Zgodnie z polskim prawem musimy przekazać Twoje dane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
   
 6. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

  Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo tutaj.

  Wszelkie żądania dotyczące przetwarzania jak również innych czynności, opisanych w tym punkcie,  dotyczących Twoich danych osobowych prosimy wysyłać na adres mailowy:

  biuro@salaszkoleniowawroclaw.pl
 7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

  Przekazywane przez Ciebie dane są wykorzystywane w konkretnych celach i będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne dla realizacji tych celów lub też wymagane jest przepisami prawa, albo do momentu, w którym poprosisz o ich usunięcie.

Copyright @ 2018 - Sala Szkoleniowa Wrocław. Wszelkie prawa zastrzeżone!   |   Ochrona Danych Osobowych